مطالب طنز

دو نوع زن داریم:
1-زنی که میفهمه مویابل جزو وسایل شخصیه
2-زنی که حسادت و فضولی کلا نمیذاره به مفهومی به نام حریم خصوصی فکر کنه

/ 1 نظر / 9 بازدید
صفورا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]