جوک

دنبال یه دختر خوب، سر به زیر، با شخصیت، چشم پاک و اهل خانواده میگردم...

نه برای ازدواج...

خدا به سر شاهده میخوام ببینم چه شکلیه اصن ؟؟؟

/ 0 نظر / 162 بازدید